TUA West

TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen), een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, wil de transformatie naar een West-Vlaamse kennisgedreven economie versnellen. Daardoor moet de provincie in staat zijn om de Europa 2020-strategie mee te realiseren. TUA West doet dit via het ontwikkelen, aantrekken en situeren van actoren voor hoger onderwijs en onderzoek in de provincie. Zo kunnen die hun samenwerking en maatschappelijke dienstverlening naar de ondernemingen versterken.

Daarbij sluit TUA West aan op de kennis bij de in West-Vlaanderen aanwezige economische clusters en op het provinciaal strategisch-economisch plan West Deal.

www.tuawest.be