Toeristische Businessmodellen Booster

Een boost voor West-Vlaamse toeristische ondernemers

Met het EFRO-project Toeristische Businessmodellen Booster werken Westtoer en POM samen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van West-Vlaamse toeristische ondernemers, meer bepaald reca- en logiesuitbaters. Het doel is om de concurrentiepositie van deze kleine en middelgrote ondernemingen te versterken via vernieuwende businessmodellen gericht op de uitdagingen van morgen.

Dit wordt nagestreefd aan de hand van kennisuitwisseling en een begeleidingstraject dat het businessplan van de toeristische ondernemers aanpakt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de hedendaagse ontwikkelingen en problemen binnen het toeristische landschap. De bedoeling is dat de toeristische ondernemers aan het einde van de rit een hedendaags doch toekomstgericht businessplan uitgewerkt hebben en een duurzame mindset aangenomen hebben.

Er zijn vandaag heel wat nieuwe technologieën en actuele thema’s die leven bij de toerist. Denk maar aan thema’s zoals technologie, duurzaamheid, big data, blurring en deeleconomie. Het is belangrijk dat toeristische ondernemers inspelen op die veranderingen.”

Klassieke businessmodellen bieden geen antwoord op uitdagingen en problemen specifiek voor de toeristische sector, denk maar aan de arbeidsintensiteit en de seizoensgebondenheid van de sector. Er is nood aan doordachte en duurzame businessmodellen op maat van de West-Vlaamse toeristische ondernemingen. Hiermee kan het concurrentievermogen van deze bedrijven jaarrond worden versterkt. Door het arbeidsintensieve karakter van de sector merken we dat toeristische ondernemers daar moeilijk aan toe komen. Met dit project willen we de juiste ondersteuning bieden en willen we de toeristische KMO’s bewust maken van het belang van een kwalitatief businessplan dat klaar is voor de toekomst.

Contact

Sofie Declerck
Project Manager Toeristische Businessmodellen Booster
sofie.declerck@pomwvl.be
050 14 01 46
0470 19 42 74

www.businessmodellenbooster.be 

Westtoer, POM West-Vlaanderen en Vives zetten hun schouders onder het project ‘Business Modellen Booster’ om reca en logiesuitbaters in West-Vlaanderen te begeleiden in hun business. Het project krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en provincie West-Vlaanderen en loopt van 01/04/2019 tot 31/03/2022. Het totale projectbudget bedraagt: € 1.001.989,87.