't Smaakt naar meer

Dit project wil West-Vlaanderen en zijn plattelandsregio’s aantrekkelijker maken en de lokale (landbouw)economie verder professionaliseren en uitbouwen. 

Om deze doelstelling te behalen wordt ingezet op het creëren van synergiën, stimuleren van productinnovatie en ‑verbetering. Nieuwe doelgroepen (logies, horeca, etc.) laten we kennis maken met de (100%) West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. Door in te zetten op slimme distributie vormen deze producten het aanknopingspunt om de regiobranding te stimuleren. Daarnaast zet dit project sterk in op het beleven van het West-Vlaamse platteland door middel van vernieuwende recreatieve initiatieven.

Voor 't Smaakt naar meer slaan verschillende partners de handen in elkaar:

  • POM West-Vlaanderen
  • Inagro
  • Westtoer
  • Unizo West-Vlaanderen
  • Katholieke Hogeschool Vives
  • Centrale van de Landelijke Gilden