SYN-ERGIE

Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL).

https://www.project-synergie.eu/

Multimodaal transportaanbod

Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en containers vanuit en via de regio’s West-Vlaanderen en Limburg naar het oosten, resp. westen van de Grensregio getransporteerd. Wegens het ontbreken van een concurrentiële dienstverlening via spoor en binnenvaart, gebeurt dit nu hoofdzakelijk via de weg. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases door te rekenen, wil SYN-ERGIE de markt het nodige duwtje in de rug geven om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg te realiseren.

In de praktijk:

  1. We hebben in het afgelopen jaar zo’n 40 geïnteresseerde actoren uit zowel West-Vlaanderen als Nederlands Limburg geïnterviewd. Resultaat: 2 kansrijke businesscases waarmee we verder aan de slag gaan. De eerste richt zich op een binnenvaarttraject. De 2e businesscase focust zich op het spoor.
  2. Via verschillende interactieve workshops in beide regio’s konden verladers en logistieke dienstverleners nauwgezet kennismaken met de mogelijkheden van synchromodaliteit. Concreet gingen deelnemers als planner aan de slag met SynchroMania, een ‘serious game’ (ontwikkeld door TNO) die alle facetten van synchromodaal transport illustreert.

Synchromodale planning

Om dit transportaanbod zo maximaal en efficiënt mogelijk te benutten, zet het project eveneens in op de toepassing van synchromodale transportplanning. Synchromodaal transport gaat een stapje verder dan multimodaal transport in die zin dat goederen in principe op elk moment flexibel verscheept kunnen worden tussen de beschikbare transportmodi. Dit vereist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden real-time data en de verwerking ervan tot duidelijke, beslissingsondersteunende informatie. Via de ontwikkeling en demonstratie van twee IT-tools – een clickable demo en een synchromodale cockpit – wil het project verladers en logistieke dienstverleners meer inzicht geven in de mogelijkheden, voordelen, voorwaarden en werking van synchromodale planning om op die manier de doorontwikkeling van synchromodaal transport in de Grensregio aan te jagen.

Eerste resultaten: Na intensieve samenwerking tussen de verschillende partners bestaat er al een voorlopige versie van de clickable demo ‘Synchrotool’. Deze webapplicatie vormt de basis om in een volgende fase de synchromodale cockpit uit te bouwen.

Het totale projectbudget van SYN-ERGIE bedraagt € 1.254.240, waarvan de helft gefinancierd wordt binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

CONTACT

Pieter Decloedt
POM West-Vlaanderen
Tel +32 (0)50 74 06 15
pieter.decloedt@pomwvl.be