SPRONG

SPRONG – Stroomlijnen van Processen en Rendementen Optimaliseren leidt tot sterker Netwerk en Groei.

Dit plattelandsontwikkelingsproject wil kleinschalige voedingsbedrijven ondersteunen bij het optimaliseren van hun interne werking door hen een doorlichting aan te bieden of een workshopreeks om zelf aan de slag te gaan een optimalisatiemethodiek toe te passen in hun bedrijf.
 
De doelstellingen van het project zijn bewustwording en kennis verhogen om zo de korte ketenspelers te helpen professionaliseren en versterken in hun bedrijfsvoering. Vele bedrijven hebben te maken met bedrijfsblindheid en krijgen via dit project de mogelijkheid om stil te staan bij mogelijke optimalisaties die snel en blijvend resultaat zullen opleveren als er even tijd voor kan genomen. 
 
De promotoren van dit project zijn:
  • POM West-Vlaanderen voor de kant van de streekproducenten en andere kleinschalige voedingsbedrijven.
  • Inagro voor de kant van de hoeveproducenten.
 
Het project wordt eveneens gedragen door volgende partners die betrokken zijn in een adviesgroep:
  • Unizo
  • VOKA
  • Boerenbond
  • Algemeen Boerensyndicaat

Promotoren: