Sociale economie

Maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven werken in West-Vlaanderen nauw samen. Maatwerkbedrijven nemen volwaardig deel aan de economie en versterken de West-Vlaamse industrie. Van alle West-Vlaamse industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers is één op twee gelinkt met een maatwerkbedrijf, als leverancier of als klant. De samenwerking met maatwerkbedrijven is voor reguliere bedrijven uit de industriële clusters cruciaal voor de verankering van het productieproces in West-Vlaanderen (bekijk hier de studie van de POM West-Vlaanderen). Lees meer.

De POM West-Vlaanderen ijvert voor een versterking van het ondernemerschap van de sociale ondernemingen en voor een kennisdeling tussen sociale en reguliere economie.

Samen met de Provincie en zijn partners zet POM West-Vlaanderen op het werkveld in op: 

Midden 2016 schreef socialeeconomie.be een oproep uit om mogelijkheden tot samenwerking in nieuwe niches in sociaal ondernemerschap te onderzoeken. Het traject 'Samen meer impact realiseren' met makers van geschenken uit West-Vlaanderen met een verhaal waar meer 'waarde' in zit, was één van de weerhouden projecten, met als hoofddoel die vele organisaties samen te brengen om zo meer impact te realiseren. De makers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het cocreatietraject engageerde een groep van 35 initiatieven zich voor 4 cocreatie sessies waarbij gezocht werd hoe ze kunnen samenwerken om hun gemeenschappelijk verhaal in de kijker en in de markt te zetten én hoe ze elkaar kunnen versterken en ondersteunen. Deze sessies leidden al snel tot directe en indirecte resultaten. De makers stelden daarop een business canvas model op voor een lerend en samenwerkend netwerk. Neem een kijkje op www.geschenkenmeteenknipoog.be.

Bekijk ook nog :