Smart Energy Link

    

De toenemende decentrale energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen zetten het klassieke energiemodel op de helling. De energiekosten en de energieproductie zijn onzeker voor elke consument.

Vlaanderen en Nederland doen verwoede pogingen om het energieprobleem te verhelpen. Zo gaan het Nederlandse ‘Energieakkoord’ en het Vlaamse ‘Energiepact’ voluit voor een nieuw energiemodel waarin het aanmoedigen van investeren in hernieuwbare energieproductie en energiebesparing centraal staan.

Het Interreproject ‘Smart Energy Link – SEL’ wil gebruik maken van de specifieke troeven van de grensregio Vlaanderen Nederland om een gerichte oplossing te bieden en bij te dragen aan dit nieuwe energiemodel.

Er zal gewerkt worden rond de volgende vijf speerpunten:
1. hernieuwbare energieproductie versneld realiseren;
2. energiestromen sturen in lokale smart grids;
3. het potentieel van energie hotspots valoriseren;
4. het optimale energiemodel opzetten;
5. door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren.

Doel van het project is een ‘Lokaal Smart Grid’ methodiek te ontwikkelen voor het sturen van energiestromen, dit in de praktijk te demonstreren en op basis van de resultaten de methodiek te optimaliseren om te kunnen schakelen naar brede implementatie. Uniek hierbij is dat het smart grid slaat op alle types van energiestromen.

Voor West-Vlaanderen heeft de POM de bedrijventerreinen in Oostende als demosite geselecteerd. Hier zal gezocht worden naar bedrijven die deel kunnen uitmaken van een lokaal slim energienet waarbij zowel het aspect elektriciteit als warmte aan bod kunnen komen. Voor wat hernieuwbare energieproductie betreft, zal de haalbaarheid van middelgrote windmolens onderzocht worden. 

Promotor: POM Oost-Vlaanderen. De projectpartners zijn POM Antwerpen, POM Limburg, POM Vlaams Brabant, POM West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Breda, Gemeente Middelburg en BOM Business Development en Foreign Investments BV.

Op een totaal budget van € 8.461.323,00 levert het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een bijdrage van € 3.441.911,50 (40.68%). Ook de Provincie West-Vlaanderen is co-financierder van het SEL project.

Meer informatie

Elke De Neve
elke.deneve@pomwvl.be
+32 59 36 99 36