SHINE

'Shared value creation in the Healthcare economy through INtegrated business modEls' (SHINE) wil binnen de zorgeconomie nieuwe bedrijfsmodellen creëren met publieke instellingen en bedrijven, spin off realiseren bij de zorgactoren en een langdurige samenwerking opzetten tussen verschillende Europese regio’s, gebaseerd op slimme specialisatie strategieën. Zo ontstaan win win situaties voor alle actoren in het ecosysteem zorgeconomie.

Het SHINE project heeft vier ambitieuze doelstellingen:

  1. het uitwerken van een methodologie om te komen tot complexe samenwerkingen tussen de bedrijfswereld en de zorgactoren;
  2. het uitwerken van een methodologie om sneller spin offs te faciliteren bij de zorgactoren;
  3. het valoriseren van “best practices” in de verschillende betrokken regio’s en het organiseren van zakelijke contacten (B-to-B), samen met het Enterprise Europe Network (EEN);
  4. het creëren van een duurzaam Europees netwerk op basis van slimme specialisatie strategieën in de zorgeconomie.

CONTACT

Dominique Bogaert
Projectcoördinator SHINE
Tel.: 0032 (0)50 140 194
E-mail: dominique.bogaert@pomwvl.be

Meer informatie: http://www.northsearegion.eu/shine 

Acht organisaties uit Schotland, Nederland en Vlaanderen zijn actieve partners in dit project dat officieel startte op 1 januari 2016 en 3 jaar zal lopen.