Samenwerking in Europa

De POM West-Vlaanderen stimuleert en ondersteunt de capaciteit om te innoveren bij de West-Vlaamse ondernemingen, ook door op te treden als actieve partner in Europese programma's die innovatie en samenwerking willen stimuleren in de betrokken regio's.

Vertrekkend vanuit een strategie van slimme specialisaties probeert de POM West-Vlaanderen het economisch weefsel actief te betrekken in deze projecten, die daarvoor middelen krijgen van verschillende Europese programma's.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Interreg 2 Seas Mers Zeeën

Interreg North Sea Region

EFRO

Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Horizon 2020