Ruimtemonitor

Ruimtemonitor

De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten.

De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft een momentopname weer van het aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen. Lees hier: volledige studie 2021

Download onze studies

Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2018
Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2019
Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2020
Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2021