Ruimtelijke economie

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement

De vijf provinciale ontwikkelingsmaatschappijen sloegen, op initiatief van de POM West-Vlaanderen, de handen in elkaar om in opdracht van het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement op te richten. Hoofddoel is om de massa bestaande kennis en praktijkvoorbeelden over bedrijventerreinmanagement gestructureerd en op een heel toegankelijke manier te verspreiden, voorlopig tot en met 2019. Doelgroepen zijn bedrijventerreinverenigingen (al dan niet in opstart), lokale besturen en ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen. Per provincie is er een uniek contactpunt dat eerstelijnsadvies over bedrijventerreinmanagement geeft. Een Vlaamsbrede werking garandeert een vlotte doorstroom van relevante informatie. Kanalen die hiervoor ingezet worden zijn de website, nieuwsbrieven en netwerkbijeenkomsten.

www.btmvlaanderen.be
 

Ruimtemonitor

De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten.

De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft een momentopname weer van het aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen. Lees hier: volledige studie 2021

Download onze studies

Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2018
Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2019
Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2020
Het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen - 1 januari 2021