PROOF

De partners van het PROOF-project willen de expertise van zorgactoren, (voedings)bedrijven en kennisinstellingen bundelen om voeding op maat van de zorgvrager te ontwikkelen.

Gepersonaliseerde voeding kan een positieve impact hebben op de levenskwaliteit van personen met een chronische zorgvraag. Door de toenemende vergrijzing groeit deze doelgroep en dus ook de nood aan gepersonaliseerde voeding. De sleutel tot de ontwikkeling van nieuwe voedingsoplossingen die hier op inspelen, ligt bij het samenbrengen van expertise uit de zorg- en de voedingssector.

Daarom willen de Vlaamse en Nederlandse projectpartners van PROOF open onderzoeksfaciliteiten oprichten, bij Vives Hogeschool in Roeselare (VL) en NUTRIM in Maastricht (NL). Hiermee brengen de partners de noodzakelijke expertise ook fysiek samen. De bouw van deze nieuwe faciliteiten voor Onderzoek & Ontwikkeling op vlak van gepersonaliseerde voeding biedt enkele belangrijke voordelen:

  • In de experimentele keukens worden maaltijdcomponenten bereid en ontwikkeld;
  • Met de aanwezige meetapparatuur kan voeding worden geanalyseerd;
  • Er kan gescreend worden naar de gezondheidstoestand en voedingspatronen van patiënten;
  • De inspanningsruimtes bieden de mogelijkheid om fysieke testen af te nemen en begeleiding op maat te organiseren.

Het open karakter van beide onderzoekscentra is een basisvoorwaarde voor de kennisdeling tussen het bedrijfsleven, de zorgactoren en het wetenschappelijk onderzoek.

Naast de uitbouw van de infrastructuur gaan de projectpartners samen met voedingsbedrijven en zorgactoren aan de slag om gepersonaliseerde voeding te ontwikkelen: een eerste traject speelt in op spierzwakte bij ouderen (sarcopenie), een tweede richt zich op mensen met een chronische longaandoening (COPD). Om de impact van aangepaste voeding op patiënten te kunnen meten, gaan de partners ook op zoek naar een geschikte digitale tool voor screening en/of opvolging.

Partners

Het PROOF-project krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg Vlaanderen-Nederland-programma. De Provincie Limburg (NL), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL) en Provincie West-Vlaanderen (BE) co-financieren dit project.

Contact
Brian Desplinter
brian.desplinter@pomwvl.be
Projectcoördinator PROOF
POM West-Vlaanderen