PROGRES

Project Accelerating Growth, Ressources and Enterprise Support (PROGRES) zet de versterking van de KMO's binnen de betrokken regio centraal, een gebied dat wordt gekenmerkt door uiteenlopende samenstellingen en belangen van economische structuren.

https://project-progres.eu/

De typologie van de gebieden die binnen het projectgebied vallen varieert:

  • regio's met sterke internationaal concurrerende en innovatieve sectoren of sectoren waar de omschakeling gelukt is
  • gebieden die hun ontwikkeling richten op plaatselijke en residentiële activiteiten
  • gebieden waar nog onderzoek nodig is naar nieuwe bronnen van groei en van economische diversifiëring.

Zonder de territoriale verscheidenheid te willen opheffen, heeft PROGRES de ambitie om het concurrentievermogen van de verschillende doelgroepen te versterken: pre-starters, startups en middelgrote ondernemingen en spin-outs in de grensoverschrijdende regio. Dit gebeurt via een geïntegreerd aanbod van geavanceerde, kwalitatieve en innovatieve diensten om deze structurele beperkingen aan te pakken.

De rode draad van de verschillende projectactiviteiten is grensoverschrijdende groei, vanuit de achterliggende gedachte dat een dynamische en duurzame economie moet kunnen beschikken over performante en aantrekkelijke ondernemingen om in de samenwerkingszone industriële of commerciële partnerships te ontwikkelen of hen toegang te bieden tot grensoverschrijdende of zelfs internationale markten en/of hun financiering.

Looptijd van het project: van 01/07/2016 tot 30/06/2020. Het totale projectbudget van PROGRES bedraagt € 3.371.322, waarvan € 1.685.661,31 gefinancierd wordt binnen het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.