POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaaleconomisch beleid van de provincie uitvoert.

POM West-Vlaanderen wil West-Vlaamse ondernemingen alle kansen geven om zich verder te ontwikkelen op een duurzame manier, en te blijven innoveren.  
Met dit doel voor ogen ijvert POM West-Vlaanderen er dag na dag voor om de West-Vlaamse kmo toegang te geven tot de nieuwste technologieën, tot de expertise van hogescholen, universiteiten en andere kenniscentra om zo aan de kop te blijven.

Om dit te realiseren, voorziet POM West-Vlaanderen in noodzakelijke randvoorwaarden. Op vlak van infrastructuur zijn er de inland terminals voor een duurzame ontsluiting van de industrie via spoor en binnenvaart, de open testfaciliteiten voor kmo’s (zoals bijvoorbeeld het Circular Materials Center, het Huis van de Voeding en Bluebridge), het netwerk van 17 professionele én toegankelijke faciliteiten voor startende ondernemers. Die randvoorwaarden zijn ook financieel van aard. Zo neemt POM West-Vlaanderen het voortouw in het werven van Europese fondsen. Met de GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) bijvoorbeeld kon de Provincie ruim 23 miljoen aan Europese middelen vrijwaren voor de West-Vlaamse economie.

In de eerste plaats is POM West-Vlaanderen een partnerorganisatie. Via structurele partnerschappen werkt ze nauw samen met sectorale kenniscentra (Sirris, Centexbel, Flanders’ FOOD, sectorfederaties zoals essenscia, Fedustria, Fevia, Agoria, Belgian Offshore Cluster), sociale partners en universiteiten en hogescholen. Voor de academische insteek is er de Technisch Universitaire Alliantie (TUA West), een unieke samenwerking tussen de associaties actief op West-Vlaams grondgebied.

Het werkingsmodel van POM West-Vlaanderen focust op vier domeinen: ondernemerschap (starters en groeiers), Fabrieken voor de Toekomst (het industriële weefsel), transport & logistiek (multimodale ontsluiting), en arbeidsmarkt (instroom naar en behoud van competente werkkrachten in de speerpuntsectoren). Ook binnen deze domeinen worden specifieke keuzes gemaakt, waarbij vijf speerpuntclusters gedefinieerd werden. De domeinen waarin West-Vlaanderen excelleert op internationaal vlak zijn: blue energy, nieuwe materialen, machinebouw en mechatronica, voeding en de ontluikende zorgeconomie.

POM West-Vlaanderen trekt hierbij resoluut de kaart van de maakindustrie. Productie als motor van de economie én van de creatie van werkgelegenheid en welvaart.