Ongelimiteerde Recyclage

Dit project heeft als doelstelling circulaire economie verder ingang doen vinden in de industrie door de mogelijkheden van ongelimiteerde recyclage te doorgronden. De grenzen van de inpasbaarheid van recyclagematerialen in eindproducten worden afgetast om het gebruik van recyclagematerialen te stimuleren en op die manier komaf te maken aan vooroordelen rond het gebruik van recyclaten. Als output worden meerdere cocreatietrajecten opgezet tussen bedrijven & kennisinstellingen.

Belangrijkste doelstellingen binnen het project

Aankoop van vier complementaire toestellen en een aantal gerichte uitbreidingen om tests diepgaander, accurater, efficiënter en kwalitatiever uit te voeren. 

Via Circular Inspiration Days (info- en sensibiliseringssessies) wordt het werkveld d.m.v. een open, brede en non-discriminatoire oproep uitgenodigd om te brainstormen rond 8 thema's die spraakmakend zijn voor de textiel- en kunststofverwerkende sector. Deze worden laagdrempelig aan de bedrijven aangeboden via brainstorms waar 'wat als...' vragen worden gesteld die hen doen nadenken over de toekomst van de sector, maar daarnaast ook informeren en inspireren over de mogelijkheden en opportuniteiten van de OIH. 

Met de campagne ‘Spectaculair Circulair’ geven we bedrijven meer slagkracht in de circulaire economie. Zie www.spectaculaircirculair.be. 

Binnen de campagne Spectaculair Circulair verzamelden we een aantal kennispartners die maakbedrijven adviseren rond hun bedrijfsvragen of probleemstellingen over productontwikkeling of het productieproces binnen uw bedrijf. Via het platform 'Kenniswijzer' vinden bedrijven ondersteuning voor hun concrete noden. Zie www.kenniswijzer.be.

Overzicht van de aangeboden cocreatietrajecten en de tussentijdse resultaten: https://fabriekenvoordetoekomst.be/spectaculair-circulair-meer-weten.

Financiële middelen

Het project 'ongelimiteerde recyclage' wordt naast de inbreng van de eigen partners financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (387.480 euro). De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 968.700 euro. 

Onze rol 

POM is projectleider binnen dit onderzoeks- en innovatiedossier. 

Projectresultaten

Projectpartners 

TUA West, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Universiteit Leuven - campus Kortrijk, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - campus Kortrijk, Catalisti, Centexbel