OC West

De vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) heeft tot doel initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in al zijn facetten te ondersteunen en te ontwikkelen.  De vzw is in deze partner van de POM West-Vlaanderen, onder meer voor de ontwikkeling van een subregionaal innovatief beleid ter versterking van de ondernemers en het ondernemerschap.

OC West richt zich hierbij onder meer naar potentiële, startende en gevestigde zelfstandige ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen, evenals naar actoren met een gelijkaardig doel, naar onderwijs- en vormingsinstellingen, naar lokale besturen en naar patronale organisaties.

www.ocwest.be