Circulair bouwen is de toekomst voor West-Vlaamse bouwsector

Met bijna 19.000 ondernemingen en meer dan 30.000 werknemers is de bouwsector heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Om een duurzame toekomst van deze sector veilig te stellen is het belangrijk dat de sector inzet op de meest recente innovatieve en duurzame evoluties. Zo dringen we de milieu-impact van ontginning en afvalverwerking van bouwmaterialen terug. Via inspiratiecentrum Acasus brengen POM West-Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen de voordelen van circulair bouwen onder de aandacht van bouwheren en bouwsector.

Grote impact bouwsector op milieu

Uit cijfers van Vlaanderen Circulair blijkt dat de bouwsector in 2019 in Vlaanderen verantwoordelijk was voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen, de helft van het energieverbruik, een derde van het waterverbruik en de helft van de materiaalstromen. Bovendien moeten er jaarlijks 95.000 woningen energiezuinig  gerenoveerd worden om de klimaatdoelstelling tegen 2050 te halen. “Circulair bouwen zorgt voor een toekomstbestendig patrimonium”, reikt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen, als oplossing aan. “Als we een duurzame toekomst aan die sector in West-Vlaanderen willen geven, moeten we meer grondstoffen en materialen hergebruiken. Daarom moeten we mee zijn met de nieuwste evoluties en blijven innoveren op een veel ecologischer manier.”

Slotevent Acasus Academy

In september organiseerden POM West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen het slotevenement van het project Acasus Academy. Tijdens dit evenement wezen de organiserende partners en sprekers op het belang van duurzaam en circulair bouwen om de toekomst van de bouwsector in West-Vlaanderen veilig te stellen. Daaruit bleek dat heel wat West-Vlaamse bouwbedrijven zoals Wienerberger, De Brabandere Group en Furnibo al bewust met circulair bouwen bezig zijn.

Voordelen circulair bouwen

Acasus wil  samen met bouworganisatie Bouwunie nog meer West-Vlaamse bedrijven overtuigen om te kiezen voor circulair en duurzaam bouwen. “Wij willen onze dynamische West-Vlaamse bouwbedrijven in contact brengen met kennisinstellingen om optimaal innovatieve technieken te ontwikkelen om materialen te recupereren en circulair aan te wenden”, vertelt Jean de Bethune. “Acasus moedigt bijvoorbeeld aan om gebruik te maken van droge verbindingen in plaats van lijmen. Zo kunnen deze later gedemonteerd worden. Door in te zetten op vermindering en hergebruik van materialen en grondstoffen maken we op vlak van ontginning, productie, transport en afvalverwerking enorme winsten. Bovendien biedt een circulaire bouwsector garanties op economische groei, werkgelegenheid en heeft het een positieve impact op het milieu.”

Duurzame toekomstvisie

Acasus wil op de ingeslagen weg verder gaan en de hele bouwketen met opleidingen, infosessies, inspirerende events of tijdelijke expo’s sensibiliseren. Momenteel lopen er gesprekken om vervolgtrajecten op te starten om circulair bouwen onder de aandacht te brengen.

Met het project Acasus Academy bouwen Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen aan een vernieuwd Steunpunt Duurzaam Bouwen en Renoveren in de kustprovincie. Via dit project kreeg Acasus financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) West-Vlaanderen. POM West-Vlaanderen is promotor, de Provincie West-Vlaanderen is copromotor. De totale projectkost bedroeg 1.298.630 euro, waarvan 519.452 euro gefinancierd werd door EFRO. De Provincie en POM West-Vlaanderen financieren samen voor 779.178 euro. De verbouwingen startten eind 2017 en zijn nu volledig afgerond.