Multimodale platformen

Een groot deel van het transport door West-Vlaamse industriële bedrijven gebeurt via de Vlaamse snelwegen. Wij stimuleren industriële bedrijven om over te schakelen op een multimodale aanpak. Hierbij spreiden ze hun transport over de weg, het water en de spoorwegen als duurzamere alternatieven voor het wegtransport. Op die manier kunnen bedrijven hun goederen optimaal ontsluiten richting de overzeese import- en exportmarkten.

Onze regio beschikt over een goed uitgebouwd infrastructuurnetwerk om die ontsluiting mogelijk te maken. Met twee zeehavens (Zeebrugge en Oostende), een binnenvaartplatformen (Wielsbeke) en een spoorplatform (Lauwe-Aalbeke-Rekkem) beschikt West-Vlaanderen over een waaier aan transportmodi. 

Om meer te kunnen inzetten op binnenvaart investeren we, samen met De Vlaamse Waterweg en Provincie West-Vlaanderen, in de uitbouw van een dicht netwerk van inland terminals waarmee de West-Vlaamse bedrijven een volwaardige waterontsluiting krijgen. Een overzicht:

  • River Terminal Wielsbeke: ​Op 4 mei 2020 gingen de renovatie- en uitbreidingswerken op deze multimpurpose terminal van start. De huidige kaaimuur van 255 meter wordt onder handen genomen en er komt nog eens 70 meter extra kaaimuur bij. Ook herstellen we het kaaiplateau en komt er 5.000 m² bij. Begin 2022 zullen de werken afgerond zijn. 
  • River Terinal in Roeselare: Op 14 september 2020 werd het startsein gegeven voor de bouw van ee nieuw overslagcentrum langs het kanaal in Roeselare. Deze rivierterminal bestaat uit een kaaimuur van 230 meter en een kaaiplateau van 18.000m² dat als opslagruimte fungeert. Geplande einddatum van de werken: begin 2022. 
  • In 2022 starten ook de werken aan twee overslagplatformen in de Westhoek, namelijk in Veurne en Diksmuide