Missie, visie & waarden

MISSIE

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

VISIE

Vanuit de beschikbare kennis en expertise zal POM West-Vlaanderen bijzondere inspanningen leveren om door samenwerkingsverbanden het ondernemerschap te helpen bevorderen, om de kennisinstellingen en het ondernemerschap in elkaar te clusteren tot fabrieken voor de toekomst, om te overtuigen tot duurzamer ondernemen alsook om zowel de logistieke als de internationale aantrekkingskracht van West-Vlaanderen te versterken.

WAARDEN

  • Samenwerken is ons werkwoord
  • Innoveren is ons handelsmerk
  • Respect is onze houding
  • Deskundigheid is onze uitstraling
  • Openheid is onze stijl
  • Ondernemingszin is onze gedrevenheid