Middenstand

Samen met Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij het kernversterkend beleid in de West-Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen, door een korf van middenstandsbevorderende instrumenten en maatregelen.

  • Feitenfiches detailhandel

De feitenfiches detailhandel, met cijfergegevens per stad of gemeente, vindt u terug op www.detailhandelvlaanderen.be.

  • Krak West – Krachtige kernen in West-Vlaanderen

Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) is hoofdpromotor van het EFRO-project KraK West dat in september 2016 werd opgestart. Dit project heeft onder meer als doel om een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen te bevorderen, en de handelskernen waarvan de kleinhandelaars de actoren zijn te versterken.

(Lokale) besturen staan immers voor een aantal uitdagingen bij het voeren van een detailhandelsbeleid. De vergrijzing, grotere mobiliteit, het toegenomen belang van experience shopping, digitalisering... hebben het winkelgedrag van de consument gewijzigd. Aan de aanbodzijde zijn er ook allerlei tendensen bezig: branchevervaging, internationalisering, filialisering, de verdere groei van webwinkels … Naar verwachting zullen baanwinkels en grote winkelgebieden nog meer aan belang winnen, met een verdere toename van commerciële leegstand in de kernen tot gevolg. Hierdoor worden deze minder aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers, investeerder en ondernemers.

Als ondersteuning van het detailhandelsbeleid in de kern, wil OC West aan de deelnemende West-Vlaamse gemeenten en steden binnen het project een aantal tools aanreiken voor het voeren van communicatie-acties. Deze acties kunnen provinciaal overkoepelend zijn voor alle steden en gemeenten samen of kunnen per afzonderlijke stad of gemeente gevoerd worden.

Krak West heeft een totaalbudget van 659.412,70 euro waarvan 263.765,08 euro Europese middelen, 65.941,27 euro provinciale cofinanciering en 329.706,35 euro eigen cofinanciering van de projectpartners (OC West, deelnemende gemeenten, Unizo).