MET Certified

Het project MET-CERTIFIED streeft naar een verhoging van de adoptie van verzekerbare en financierbare marine energieprojecten in de 2 Zeeën-regio door de ontwikkeling van internationale herkende standaarden en certificatieschema’s in de sector.

www.met-certified.eu

Doelstelling

Tot op heden bestaat er nog geen certificatieschema voor mariene energie technologieën dat door alle stakeholders op een consistente manier ontwikkeld en geïmplementeerd is. De verwachting is dat dit de komende drie jaar zal geconcipieerd worden onder de vlag van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC). Daarom is de timing van MET-CERTIFIED erg gunstig. MET-CERTIFIED wil de ontwikkeling van de certificering voor de sector helpen versnellen, en zal bijgevolg zo de adoptie van verzekerbare en rendabele getijden energieprojecten vermeerderen en versnellen.

De algemene doelstellingen van MET-CERTIFIED zijn:

 • Het versnellen van en bijdragen tot de ontwikkeling van mature standaarden en certificatieschema’s.
 • Het delen van data over de ervaring op open water testlocaties, om zo de toegankelijkheid tot en de ontwikkeling van andere marine innovatielocaties te stimuleren.
 • Disseminatie en aanbevelingen naar het brede netwerk van stakeholders en de EU.

De belangrijkste outputs gedefinieerd in het project zijn:

 • Duurzame en voorspelbare elektriciteit, gegenereerd uit getijdenstromen in de 2 Zeeën-regio, zowel van drijvende sites (open water) als vanuit dam-geïntegreerde systemen (inshore).
 • Mature en geverifieerde standaarden en certificatieschema’s ter ondersteuning voor IEC en IECRE ontwikkelingen voor marine energie convertoren.
 • Het ontwikkelen, bouwen en installeren van een state-of-the-art drijvend platform op een commerciële getijden site met een operationele getijdenturbine, dat gebruikt zal worden als referentiecase voor de eerste internationale erkende certificering van getijdenkrachttechnologie.
 • Verificatie en certificering van andere marine energieprojecten.
 • Disseminatie van de resultaten, aanbevelingen aan de Europese Commissie, versterking van de kruisbestuiving tussen verschillende netwerken over de 2 Zeeën regio, enz.

Partnerschap

MET-CERTIFIED brengt verschillende partners uit 4 Europese landen samen om de marine energiesector in de 2 Zeeën-regio te bevorderen:

 • Dutch Marine Energy Center (NL) als projectcoördinator
 • European Marine Energy Center (UK)
 • Lloyd’s Register EMEA (UK)
 • IFREMER (FR)
 • Tocardo Tidal Power (NL)
 • Perpetuus Tidal Energy Centre (UK)
 • NEC (NL)
 • DNV GL (UK)
 • POM West-Vlaanderen (BE)
 • Universiteit Gent (BE). 

Interreg 2 Zeeën

MET-CERTIFIED is medegefinancierd door het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling (ERFO) onder grant agreement Nr 2S01-020. Ook het ministerie van Economische Zaken in Nederland, de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland en de Belgische provincie West-Vlaanderen bieden financiële ondersteuning. MET-CERTIFIED is een ‘Interreg 2 Zeeën’ project onder het programma ‘Koolstofarme technologieën’ en loopt van 01/09/2016 tot 31/12/2019.

MET-CERTIFIED doelt op stakeholders met betrekking tot certificering, van banken en verzekeraars tot instemmende authoriteiten, eindgebruikers, testfaciliteiten en classificatiebureaus.