Mensgerichte Ondernemers

Begeleiding op maat van de mensgerichte ondernemer

Meer en meer ondernemers plaatsen de mens en het menselijk welzijn centraal in hun business. Een heel diverse groep ondernemers van ergotherapeuten, lifestyle- en burn-outcoaches tot sportcoaches en loopbaanbegeleiders wordt groter en groter. Start&GO wil via het project ‘Mensgerichte Ondernemers’ deze groeiende groep een handje helpen om hun ondernemersskills aan te scherpen en een businessmodel op maat te ontwikkelen.

Bij Start&GO merken we een groei in de aantal registraties in de sector ‘zorg en welzijn’. Dit zijn zelfstandige ondernemers die bij de uitoefening van hun beroep de mens en het menselijk welzijn centraal zetten. Deze zeer ruime en diverse doelgroep doorliep een parcours verschillend van hun collega-ondernemers. Om de ondernemersvaardigheden van deze groep aan te scherpen, biedt Start&GO heel wat inspiratiesessies, workshops, klankbordsessies en netwerkevents aan.

Als mensgerichte ondernemer werk je met en voor de mens. Je deelt je expertise of ervaring en zet je elke dag opnieuw in om anderen te helpen.”

Contacten met deze doelgroep leren ons dat zij veelal een grote expertise hebben op vlak van hun kennisdomein, maar dat zij wat ondernemersskills betreft, vaak tekort schieten en nog stappen kunnen zetten. Vaak voorkomende problemen zijn een onduidelijke marktpositionering, het moeilijk bereiken van de doelgroep, een ondoordachte prijszetting …

Doelstelling van het project is om deze groeiende groep ondernemers te overtuigen en te inspireren over het belang van een goed businessplan. Daarnaast wil Start&GO ook andere ondernemers mobiliseren om na te denken hoe ze mensgericht ondernemen in hun werking kunnen integreren.

Contact

Julie Naesens
Coördinator Start&GO
julie.naesens@ocwest.be
0498 63 07 53

www.startandgo.be/mensgerichte-ondernemers

Via het EFRO-project 'Mensgerichte Ondernemers' willen POM West-Vlaanderen en OC West, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie West-Vlaanderen, de groeiende groep van ondernemers die de mens centraal zetten, ondersteunen bij de opstart en uitbouw van hun onderneming en sensibiliseren over het belang van ondernemersvaardigheden. Het project loopt van 01/03/2019 tot 28/02/2022. Het totale projectbudget bedraagt € 293.000, waarvan € 117.200 gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.