Invest in Eurometropolis

De POM West-Vlaanderen is één van de economische spelers in West-Vlaanderen die bevoegd is voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. Samen met deze economische partners werd besloten om samen te werken rond de internationale promotie van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Concreet trachten de partners via het Interreg IV project INVESTINEUROMETROPOLIS de economische attractiviteit van het grensoverschrijdende gebied te versterken.

Zo werd het webplatform www.investineurometropolis.eu, een drietalige portaalsite, opgericht ter ondersteuning van de investeringen in de Eurometropool. Deze tool voor de verhoging van de economische aantrekkingskracht laat toe de verschillende opportuniteiten van het Eurometropoolgebied te verkennen en contacten te leggen met lokale actoren die bevoegd zijn voor het onthaal van investeerders.