Tewerkstelling van kansengroepen in West-Vlaanderen stijgt met 14% in de periode 2014-2019.

Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde ‘kansengroepen’, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt? Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest?

In februari 2021 presenteerde de POM cijfers van 2019 waaruit bleek dat 63.552 werkzoekenden die het moeilijk hebben om een job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden (kansengroepen), geactiveerd werden dankzij een specifieke maatregel tot tewerkstelling en/of participatie.
  • In de periode 2014–2019 steeg de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van kansengroepen in West-Vlaanderen met meer dan 14%. Er is vooral een uitbreiding bij de doelgroepkortingen merkbaar (+27%). Vlaanderen wil met haar doelgroepenbeleid de aanwerving en retentie van personen met een arbeidshandicap, jongeren, ouderen en ook langdurig werklozen financieel ondersteunen. De focusdoelgroep ‘jongeren’ noteert de grootste groei: die ging in West-Vlaanderen van 4.443 naar 6.906 personen.
  • De Vlaamse Regering stelt als ambitie om in Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen in 2030. Met een arbeidsmarktparticipatiegraad van 79,2% in 2019 is West-Vlaanderen alvast op de goede weg om deze ambitie waar te maken. Ter vergelijking: in 2019 had Vlaanderen een arbeidsmarktparticipatiegraad van 77,1%.
  • Ruim 22% van de potentiële beroepsbevolking (18-64 jaar) in West-Vlaanderen is niet beroepsactief. De inactieven werken niet maar zijn ook niet werkloos en dienen zich niet (meer) aan op de arbeidsmarkt. Met de nodige ondersteuning zou een deel van hen toch actief kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Alle beschikbare talenten zullen nodig zijn om in de toekomst aan de vervangingsvraag tegemoet te komen en alle nieuwe jobs in te vullen.
Hieronder (zie Downloads) vindt u de volledige studie, een infografiek, een samenvattende analyse en tabellen met cijfers voor 2019 en voor de periode 2014-2019.

Infosessie 3 juni 2021

Op 3 juni 2021 lichtte collega Ilse Van Houtteghem de cijfers van 2019 verder toe met een presentatie tijdens een online infosessie. De toelichting die ze gaf tijdens deze infosessie kan je hieronder bekijken (27 min).
 


Als expert ter zake gaf Bart Moens (docent-onderzoeker aan de Odisee Hogeschool en UCLL) zijn visie op het belang van een inclusieve arbeidsmarkt en mogelijke manieren om die te realiseren. Zijn betoog kan je hieronder bekijken (23 min).

Downloads

Infografiek participatieladder
‘Mee in het hart van de West-Vlaamse economie’ - cijfers 2019.

Een gedrukte versie kan worden opgevraagd via data@pomwvl.be.

Tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen
Download hier de volledige studie (cijfers 2019)

Samenvattende analyse
Klik hier om te downloaden

Detailcijfers per werkvorm:
Een uitgebreide cijferbijlage in Excel (cijfers 2019).
Klik hier om te downloaden 

Zelf aan de slag?
Download hieronder de blanco participatieladder en iconen van de zes treden voor jouw sociale economie onderneming.

1. Blanco participatieladder
Download

2. Iconen
| Trede 1 | Trede 2 |
| Trede 3 | Trede 4 |
| Trede 5 | Trede 6 |

 

De participatieladder is ook te raadplegen per regio (cijfers 2019):

  1. Participatieladder Brugge
  2. Participatieladder Midden-West-Vlaanderen
  3. Participatieladder Oostende
  4. Participatieladder Westhoek
  5. Participatieladder Zuid-West-Vlaanderen

Oudere studies met cijfermateriaal (van 2003 tot 2018) kunnen digitaal worden opgevraagd bij onderstaande contactpersonen.

De POM blijft haar rol als kennispartner van het socio-economische werkveld opnemen en onderbouwt haar beleid met kwaliteitsvolle data, studies en informatie. Naast de verankeringsstudie, waar de economische meerwaarde van onze maatwerkbedrijven wordt benadrukt, bouwt de POM ook kennis op over de meerwaarde van arbeidszorg. Een goede kennis van het werkveld is onontbeerlijk om het duurzaam ondernemerschap in onze provincie te kunnen versterken. Een inclusieve arbeidsmarkt is hier onlosmakelijk mee verbonden.
 
Heb je een vraag over het cijfermateriaal van deze studies of over data in het algemeen? Neem dan contact op met onze collega's via data@pomwvl.be.