Internationalisering

Buitenlandse handel en internationalisering vallen in de hedendaagse economie niet meer weg te denken. Het betekent vooral nieuwe mogelijkheden terwijl een actieve internationale oriëntering de positie van bedrijven verstevigt. Nieuwe buitenlandse markten betreden en contacten leggen is echter vaak geen sinecure. POM West-Vlaanderen ondersteunt West-Vlaamse ondernemers actief en waar mogelijk bij het internationaliseren van hun bedrijf. We leveren advies over welke stappen een ondernemer kan nemen in het betreden van buitenlandse markten, maar ondernemers kunnen zich ook voorbereiden in de diverse facetten van internationaal ondernemerschap via vormingssessies en workshops. Via haar internationale netwerken, brengt de POM West-Vlaamse ondernemers ook in contact met bedrijven in het buitenland. Via de Fabrieken voor de Toekomst worden dan weer de meest relevante, voor de West-Vlaamse speerpuntsectoren, buitenlandse beurzen bezocht, en regelmatig zelfs collectieve beursstanden met West-Vlaamse ondernemers ingericht.

De POM West-Vlaanderen is ook actief op het inkomende vlak, en trekt actief nieuwe investeringen aan in de West-Vlaamse regio. Via de koepel “Invest in West Flanders” (www.investinwestflanders.org) worden potentiële investeerders geïnformeerd en warm gemaakt voor de unieke investeringsmogelijkheden in de provincie. De belangrijkste troefkaarten zoals logistieke mogelijkheden (havens) en bedrijfssectoren (fabrieken voor de toekomst) worden in de verf gezet. Via de werking rond Invest in West Flanders wordt zodoende niet alleen vers kapitaal, ideeën en ondernemerschap binnengeloodst, maar door het leggen van nieuwe buitenlandse contacten ook nieuwe opportuniteiten voor West-Vlaamse bedrijven gecreëerd.

Met het ISE project heeft de POM van 2016 tot 2020 verschillende bedrijven geholpen bij hun eerste stappen in een internationale markt. Vanuit deze ervaringen bundelden de ISE-projectpartners hun ervaringen met een aantal tips en richtlijnen voor wie interesse heeft in export en een aantal case studies van bedrijven. Klik op onderstaande foto om deze internationaliseringsstrategie te ontdekken.