Inn2POWER

Het Inn2POWER-project heeft als doel de kmo's in de Offshore Wind Industry (OWI) uit de Noordzeeregio te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden.

http://northsearegion.eu/inn2power/

De Offshore Wind Industry is een belangrijke speler voor de economische ontwikkeling in de Norht Sea Region (NSR), met een hoog aantal kmo's, meestal opgenomen in clusters binnen de NSR.

Vaak ondervinden deze kmo's een nadeel omwille van schaalgrootte, worden ze uitgedaagd door complexe procedures en geconfronteerd met hoog oplopende kosten. Het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden (regionaal, sectoraal en transnationaal) kan deze kmo's ondersteunen om aldus het beste te halen uit hun innovatieve capaciteiten en ze op een vlotte manier toegang te geven tot de beschikbare OWI faciliteiten.

Inn2POWER streeft ernaar om voor deze kmo's:

 Inn2POWER is een project met 11 partners in 5 landen in de Noordzeeregio:

België

Duitsland

  • WAB Wind Agentur Bremerhaven
  • Hochschule Bremerhaven

Nederland

  • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
  • Provincie Groningen

 Denemarken

  • EIC (Energy Innovation Cluster)
  • Erhvervs Akademi Sydvest

Verenigd Koninkrijk

  • Nautilus
  • Kent County Council

Inn2POWER startte in oktober 2016 en loopt gedurende 4 jaar. Het project krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (50%) en van publieke en private financiering. Cofinanciering is er langs Belgische zijde door de Provincie West-Vlaanderen.

Contact

Ira Lardinois
Projectcoördinator
POM West-Vlaanderen
​T + 32 59 36 99 39
Inn2POWER@pomwvl.be

Partners van het project