GTI West-Vlaanderen

West Deal

West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie kon de Europese Commissie in 2015 overtuigen om een GTI West-Vlaanderen met ruim 23 miljoen euro inleg aan Europese middelen te voorzien. Hiervan zijn 20. 900.000 euro middelen uit het EFRO Vlaanderen-programma en 2.800.000 middelen uit het ESF Vlaanderen-programma. Het bedrag fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in de West-Vlaamse economie te injecteren.

De West-Vlaamse economie kent een aantal structurele handicaps, zoals onder meer een te lage startersratio, een nood aan adequate onderzoeksfaciliteiten die afgestemd zijn op de West-Vlaamse economie en haar KMO’s, een tekort aan multimodale logistieke platformen, een groeiende nood aan gekwalificeerde werkkrachten.
Om deze uitdagingen aan te gaan werd een globale strategische visie ontwikkeld. Met West Deal beschikt het provinciebestuur over dergelijk globaal beleidskader voor de economische ontwikkeling van West-Vlaanderen.

West Deal formuleert duidelijke ambities. Om de projecten die voortvloeien uit deze ambities te kunnen realiseren, werd gezocht naar de nodige financiële middelen. Het strategisch Europees financieringsinstrument GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen), kon een hefboom creëren. Via een GTI kunnen regio’s financiële middelen aanvragen om een uitgekiende economische strategie voor een specifieke regio uit te voeren.

West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie kon de Europese Commissie in 2015 overtuigen om een GTI West-Vlaanderen met ruim 23 miljoen euro inleg aan Europese middelen te voorzien. Hiervan zijn 20. 900.000 euro middelen uit het EFRO Vlaanderen-programma en 2.800.000 middelen uit het ESF Vlaanderen-programma. Het bedrag fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in de West-Vlaamse economie te injecteren.

GTI West-Vlaanderen concreet

 Om de structurele impact van de GTI-middelen te maximaliseren en een duurzame transformatie van de West-Vlaamse economie te bewerkstelligen, werd een projectenkader uitgewerkt rond zeven prioritaire inhoudelijke actiedomeinen. Deze actiedomeinen zijn evenwichtig verspreid over heel de provincie door een lokale/regionale verankering, en gefocust op de West-Vlaamse industriële clusters.

Met de invulling van de projecten willen alle partners van de Provincie, onder coördinatie van de POM West-Vlaanderen, basisinvesteringen uitbouwen die de West-Vlaamse bedrijven moeten sterken voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling en groei.

De zeven actiedomeinen zijn:

 • West Flanders' Health Center
 • WestFood.be
 • Blue Growth
 • Technix
 • West-Poort
 • Economisch Impulsplan Westhoek
 • West@Work

Aan de basis van elk actiedomein ligt de verdere uitbouw van onderzoeksinfrastructuur (hogescholen, universitaire campussen, kmo-gerichte testfaciliteiten, technologische opleidingscentra …).

Rode draad doorheen alle projecten is de nauwe samenwerking en interactie tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfswereld. Het gemeenschappelijke doel van alle projecten is een continue kwalitatieve groei van de West-Vlaamse kmo’s en de West-Vlaamse economie.

Binnen dit kader werden in totaal (oproepen maart/april en oktober 2016) veertien projectvoorstellen ingediend.

De goedgekeurde projecten zijn:

 • Toegepaste Technologische Innovatie (TTI)
 • Krakwest
 • Machinebouw & Mechatronicacentrum
 • Circularity in & with New Materials
 • Autonoom varen in de Westhoek
 • Health Care Accelerator

Meer info:

Ellen Cardoen
EFRO Vlaanderen - Provincie West-Vlaanderen
T: 050 40 31 72
E: Ellen.Cardoen@west-vlaanderen.be