Grenzeloos Competent

Het Europees project Grenzeloos Competent streeft naar een betere afstemming tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensoverschrijdende Frans-Belgische grensregio.

http://www.grenzelooscompetent.eu

Doelstelling van het project

De partners ontwikkelen grensoverschrijdende opleidingsprogramma’s (voor technische beroepen), verbeteren de jobpromotie aan beide zijden van de grens (via ontdekkingsdagen) en begeleiden bedrijven bij de aanwervingsprocedures. Een grensoverschrijdend socio-economisch observatorium zal evoluties in kaart brengen en analyseren. 

Het project focust op 3 sectoren: agrovoeding, textiel & nieuwe materialen en duurzaam bouwen. 

‘Grenzeloos Competent’ wordt gerealiseerd in het kader van het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. De totale projectkost bedraagt 4,08 miljoen euro en wordt voor 50% gefinancierd door 14 projectpartners en voor 50% door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project loopt van 1 oktober 2016 tot 30 september 2020.

Contact

Ingrid Tahon
ingrid.tahon@pomwvl.be
Projectcoördinator Grenzeloos Competent
POM West-Vlaanderen

De partners van het project Grenzeloos Competent: