GoToS3

Het project GoToS3 heeft als doelstelling interacties en synergieën in de verschillende slimme specialisaties in het grensoverschrijdend gebied van Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te ontwikkelen.

Meer informatie over het project is binnenkort terug te vinden op www.gotos3.eu

De portefeuille GoToS3 verzamelt 86 projectpartners rondom projecten die bijdragen aan de 2 eerste prioriteiten van het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen:

  • het verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie (11 projecten)
  • het versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de KMO’s (4 projecten).

De betrokken domeinen zijn

  • Nieuwe materialen en chemie
  • Culturele en creatieve industrieën
  • Landbouw en voeding
  • Gezondheid en zorg
  • Mechatronica en werktuigbouwkunde
  • Textiel

Het doel van de GoToS3-portefeuille is enerzijds de uitvoering van de strategische prioriteiten die gemeenschappelijk zijn in West-Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië. Anderzijds moet het project ook interacties tussen de deelprojecten ontwikkelen om onderzoeksresultaten die van toepassing zijn op een bepaalde sector over te dragen naar een andere sector.

Het totale budget voor het project bedraagt € 1.749.771,10 waarvan 55% wordt gefinancierd door het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Programma.

Contact

Wouter Baekelant
Projectcoördinator GoToS3
T +32 56 14 01 47
wouter.baekelant@pomwvl.be

De partners van het GoToS3-project