POM West-Vlaanderen bundelt alle krachten om digitalisering in West-Vlaanderen op te krikken en uitdagingen arbeidsmarkt aan te pakken

Digitalisering heeft een grote impact op onze economie en arbeidsmarkt. Bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd waardoor ook de jobinhoud van veel mensen mee evolueert. Levenslang leren wordt dus heel belangrijk. POM West-Vlaanderen schakelt samen met heel wat partners een versnelling hoger om bedrijven en werknemers te ondersteunen om meer in te zetten op digitalisering.
 
Snel tempo
Voor elke job die omwille van digitalisering in de toekomst verloren zal gaan, komen er volgens een studie van Agoria tegen 2030 gemiddeld 3,7 nieuwe jobs in de plaats. “We kunnen met zekerheid zeggen dat digitaliseringen grote verschuivingen in de arbeidsmarkt zal veroorzaken”, weet Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “De inhoud van heel wat jobs is in een sneltempo aan het veranderen. Bijleren en omscholen is meer dan ooit van cruciaal belang.” 
 
Corona
Door de coronaperikelen schakelde de hele wereld anderhalf jaar geleden een versnelling hoger om digitale oplossingen te vinden om de zaken draaiend te houden. Bij bedrijven met een grotere digitale maturiteit was de impact van de crisis minder groot. Andere bedrijven moesten een tandje bijsteken. Bij technologiefederatie Agoria klinken positieve geluiden: op vlak van integratie van digitale technologieën zit België momenteel op Europees vlak bij de koplopers. Toch is het belangrijk dat we onze inspanningen vergroten, met speciale aandacht voor opleidingen. Want wanneer het op participatie aan levenslang leren aankomt, scoren Vlaanderen in het algemeen, en West-Vlaanderen in het bijzonder, een stuk minder goed. Ook heel wat ondernemingen hebben nog geen concreet actieplan om werk te maken van digitale transformatie of zetten nog niet in op training en opleiding van het personeel rond digitale vaardigheden.
 
Samen uitdagingen aangaan
Om deze uitdagingen aan te gaan, onderneemt POM samen met heel wat partners een waaier aan initiatieven. Al heel wat bedrijven vonden hun weg naar het aanbod van scans, audits, implementatietrajecten, workshops, inspirerende webinars en investeringen in digitale technologieën. “Het voorbije jaar kregen al 157 verschillende bedrijven, waarvan 117 kmo’s, kosteloos advies, gefinancierd door POM West-Vlaanderen. Via de Digiscan van Agoria en de Crisis Code Cracker van Sirris vonden er al 191 gesprekken plaats om uitdagingen en opportuniteiten met de bedrijven te analyseren”, somt Jean de Bethune op. “Het merendeel van de vragen die we krijgen, gaat over procesoptimalisatie, de overige vragen gaan over innovatievraagstukken zoals marktbenadering, productinnovatie en het aanbieden van digitale diensten.”
 
Digitale kloof
Ook voor de werknemer en (tijdelijk) werkloze worden acties op touw gezet. Zeker voor mensen met geen of lage digitale vaardigheden is de nood heel hoog en mag de digitale kloof niet vergroten. Om hen te ondersteunen, lanceerde de Provincie West-Vlaanderen onlangs nog het Provinciaal Strategisch Plan Geletterdheid. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: “Het voorbije jaar is de digitalisering onder druk van de coronacrisis nog versneld. Het is dan ook belangrijk iedereen mee te krijgen in het verhaal. Met ons plan zetten we hier volop op in. Digitale geletterdheid en e-inclusie krijgen hierbij extra aandacht. Zo ondersteunen we onder meer onderwijs- en opleidingsverstrekkers, lokale besturen en andere partnerschappen om ook kwetsbare groepen mee te nemen in de digitaliseringsgolf.
 
UPSKILL
Digitale vaardigheden zijn echter niet enkel cruciaal om te kunnen participeren aan de maatschappij. Ze zijn ook nodig om te kunnen blijven meedraaien op de arbeidsmarkt. Een toekomstgericht opleidingsaanbod dat volop mee evolueert met de technologische evoluties op de arbeidsmarkt is dan ook essentieel. Om die reden investeert de POM samen met VDAB de komende jaren via het Europees project UPSKILL 7,2 miljoen euro in moderne opleidingsequipering. “We helpen de opleidingscentra in de provincie om hun opleidingsaanbod nog beter te laten aansluiten op de huidige en toekomstige noden van bedrijven”, aldus Jean de Bethune. “We opteren voor een open opleidingsinfrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken. Een deel van het didactisch materiaal reist mobiel doorheen de provincie. Zo kunnen we dit materiaal dicht bij de mensen inzetten om de stap naar de arbeidsmarkt zo klein mogelijk houden.”
 
“Ook als publieke arbeidsbemiddelingsdienst staan we voor heel wat uitdagingen”, aldus Robert De Clercq, provinciaal directeur van VDAB. “We slaan hiervoor graag de handen in elkaar met de Provincie en de POM West-Vlaanderen. Via een samenwerkingsovereenkomst engageren we ons om de komende jaren meer mensen aan de slag te krijgen en meer volwassenen warm te maken voor levenslang leren. Samen laten we onze West-Vlaamse bedrijven doorgroeien tot veerkrachtige ondernemingen.”
 
Foto: Ondertekening van samenwerkingsovereenkomst door gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Provincie West-Vlaanderen), Robert De Clercq (VDAB) en Lieven Tack (POM West-Vlaanderen).
 
Ga Helemaal Digitaal
Om zowel werkgevers als werknemers te overtuigen van het belang van digitalisering, lanceert POM samen met haar partners de campagne ‘Ga Helemaal Digitaal’. ‘Met deze campagne  zetten we in op een brede sensibilisering van bedrijven en burgers. We informeren over het belang van duurzame digitale transformatie en het versterken van digitale vaardigheden”, besluit Jean de Bethune. Alle initiatieven waar POM West-Vlaanderen samen met haar partners op inzet, staan overzichtelijk opgelijst op gahelemaaldigitaal.be.
 
Meer informatie:
Heidi Hanssens
POM West-Vlaanderen
T +32491379355