Factory 4.0

Het project Factory 4.0 wil bijdragen aan de economische mutatie van het grensgebied door het versnellen van de transformatie van bedrijven naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst. Alle KMO's (uit de projectregio) met een productieactiviteit behoren tot de doelgroep van het project.

Binnen het project worden de bedrijven via een gefaseerde aanpak begeleid bij hun transformatie. Het bedrijf kan zelf bepalen welke stappen het wil doorlopen (ifv de concrete noden en uitdagingen):

  • Informeren en sensibiliseren van productiebedrijven van de mogelijkheden van Industrie 4.0 dmv bedrijfsbezoeken, events, lezingen en bezoeken aan de applicatielabo’s.
  • Preliminaire diagnose bij de geïnteresseerde bedrijven ter identificatie van de thema’s met het grootste potentieel. 
  • Doorgedreven diagnose bij de bedrijven die daadwerkelijk willen transformeren, resulterend in een concreet actieplan.
  • Beperkte haalbaarheidsstudie rond een aantal Industrie 4.0 technologieën (collaboratieve robots, digitale werkinstructies, …). Het opzet is om de technologische en economische haalbaarheid voor specifieke cases te evalueren zodat de drempel tot daadwerkelijke implementatie verlaagd wordt. 

Contact

Eline Persyn
056 / 29 27 90

Partners van het Factory 4.0 Project