Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

Tegen 2050 zal een derde van de Europese bevolking ouder dan zestig jaar zijn. Dit zal het zorglandschap ingrijpend veranderen. Ook In West-Vlaanderen stijgt de zorgvraag alsmaar meer. Met haar kustregio, beschikt de provincie  immers over een sterke aantrekkingspool voor senioren. 
Met meer dan 54.000 werknemers is de zorgsector ondertussen één van de grootste werkgevers in de provincie.

De vele uitdagingen in de zorgeconomie zijn opportuniteiten voor  West-Vlaamse toeleverende bedrijven met focus op vier domeinen:

 • Wonen en zorg:
  West-Vlaanderen telt een groot aantal studie-en engineersbureaus, gefocust op toekomstbestendige zorginfrastructuur. Samen met de bedrijven die werken aan materialen en producten voor de levensbestendige inrichting van gebouwen, brengen ze een vernieuwde kijk op wonen, toegangkelijkheid en mobiliteit.
 • Voeding en gezondheid:
  Transmurale voedingssector verbetert de gezondheid van de cliënt door aandacht te geven aan voeding, voor, tijdens en na een behandeling in het ziekenhuis. Open innovatie met bedrijven uit IT en logistiek creëren kansen voor nieuwe afzetgebieden.
 • Communicatietechnologie:
  West-Vlaamse bedrijven met een doorgedreven specialisatie in telecommunicatie staan aan de basis van innovatieve technologieën die inspelen op fysische (beweging) en psychische (sociaal contact) zelfredzaamheid.
 • Slimme materialen:
  De West-Vlaamse maakindustrie telt heel wat bedrijven die inzetten op nieuwe materialen, waarbij producten en materialen met geavanceerde technologie worden gecombineerd. Ze ondersteunen de zorgvrager in zijn wens om zo lang als mogelijk in eigen huis te wonen.

Nieuwe producten en diensten kunnen innovatie stimuleren en duurzame antwoorden bieden op de zorgvragen.
Om deze innovatie verder te ondersteunen zet de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie in op geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen profit en social profit.

Zo blijft de zorg van morgen kwalitatief en betaalbaar, met maatschappelijke én economische winst.

Meer info

www.fabriekenvoordetoekomst.be