Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica

Met 42.000 mensen tewerkgesteld in de metaalverwerkende sector in West-Vlaanderen, is Machinebouw & Mechatronica een belangrijke cluster. Om de bedrijven uit deze cluster te ondersteunen wordt een toptechnologiecentrum ontwikkeld.
Het smart digital applicatielab, opgericht in 2016 door de POM West-Vlaanderen en Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, is het eerste onderdeel. Kmo’s maken er gebruik van de knowhow van Sirris en proberen concrete toepassingen uit op de demo- en testinfrastructuur.

Het technologiecentrum steunt op de expertise van belangrijke kenniscentra, gekoppeld aan een doorgedreven bedrijfsgerichte benadering:

  • campus West in Kortrijk geflankeerd door XIAK, het centrum voor industriële automatisering van UGent Campus Kortrijk;
  • The Level, het 3D-competentiecentrum van Howest met unieke expertise rond augmented & virtual reality;
  • de onderzoekscampus in volle ontwikkeling van KULeuven in Brugge, een toponderzoekscentrum rond ‘the factory of the future’.

Een krachtenbundeling van alle spelers op het veld, in en vanuit het Vlaamse hart van de machinebouw en mechatronica.

Meer info

www.fabriekenvoordetoekomst.be

Contact

Stefaan Verhamme
Coördinator Machinebouw & Mechatronica
Fabrieken voor de Toekomst
E stefaan.verhamme@pomwvl.be
M +32 494 53 54 73