Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

De Noordzee is een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tegen 2020 zijn er acht windturbineparken in de Noordzee operationeel. Deze windturbineparken zullen on- en offshore heel wat jobs creëren èn opportuniteiten voor zowel de technologische ontwikkeling van de windturbines als de bouw en het onderhoud nadien.

Blue Energy is maar één van de sectoren met groeipotentieel uit de maritieme en mariene economie. Zo zijn er ook heel wat opportuniteiten voor talrijke ondernemingen actief in:

  • offshore-energie
  • waterbouw
  • transport en havens
  • aquacultuur
  • blauwe biotechnologie

In de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy staan topbedrijven, kennisinstellingen en overheid klaar om kennis te bundelen en testplatforms op internationaal niveau uit te bouwen. Bedrijven kunnen er nieuwe technologieën en baanbrekende toepassingen ontwikkelen, klaar voor wereldwijde toepassing.

Oostende is de uitvalsbasis voor de ‘blue energy’-activiteiten.

Meer info

www.fabriekenvoordetoekomst.be

CONTACT

Ira Lardinois
Vervangend Coördinator Blue Energy
Fabrieken voor de Toekomst
E Ira.Lardinois@pomwvl.be
M +32 59 36 99 39