Voedingssector zoekt werknemers via escape game Food Factory

Meer dan een kwart van alle openstaande West-Vlaamse vacatures bevinden zich in de voedingssector. Om 17- en 18-jarigen warm te maken voor een job in de voedingsindustrie lanceert POM West-Vlaanderen de escape game Food Factory in Roeselare. Dit STEM-spel geeft leerlingen op een speelse manier voeling met beroepen of studies die in de lijn van hun talenten liggen.

Nijpend personeelstekort

Heel wat voedingsbedrijven hebben het moeilijk om hun vacatures in te vullen. Ondanks de creatieve inspanningen van heel wat bedrijven: Agristo zoekt 100 potatoholics, Poco Loco speurt naar guaca bij de mole, Maselis biedt graandioze jobs en bij Milcobel bouw je zelfs aan je eigen melkweg. Bedrijven stellen ook vast dat de kloof tussen de gevraagde competenties en de vaardigheden van beschikbare arbeidskrachten groter wordt.

Opleiding belangrijk voor rekrutering

“Opleiding speelt toekomstgericht een belangrijke rol in het rekruteren”, weet ook Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “De komst van deze escape game speelt hier perfect op in. We brainstormden samen met Milcobel over de specifieke noden vanuit de sector. Aangevuld met de input van leerkrachten en een Vlaamse pedagogische begeleidingsdienst bouwde de professionele spelbouwer #ANT escape rooms deze educatieve escape game uit.”   

Spelconcept escape game

In een 200m² exploratieruimte lossen teams van vijf personen allerhande puzzels en tests op. Door gebruik te maken van hun skills op vlak van techniek, computationeel denken en wetenschap kunnen ze de code kraken. Samenwerken is de sleutel tot succes. De leerkracht observeert de spelsessie en linkt nadien met de leerlingen de spelonderdelen en -ervaringen aan de beroepsprofielen en werkcompetenties.

Circulair bouwpakket

Milcobel leverde niet enkel inhoudelijke input voor de game maar ook de hardware. Een gebruikte transportband, nood- en drukknoppen, hendels, fluorescerende strips … kregen een tweede leven in de Food Factory. “Door het hergebruik van die materialen krijgen spelers een realistische voeling met het werkveld. Zo zit de escape game vol kleine details die zorgen voor een ware beleving van de voedingsindustrie”, vertelt Yanah Van Geertery, Talent Acquisition Specialist bij Milcobel.

Speeldag voor leerkrachten
Leerkrachten kunnen de escape game Food Factory in primeur samen met collega’s testen en spelen op de Klasbakkendag. Die vormingsdag voor leerkrachten over het provinciaal educatief aanbod vindt plaats op 10 november in het Huis van de Voeding in Roeselare. Meer informatie over de game is online beschikbaar via www.joblabo.be/foodfactory.

Meer informatie:
Delphine Vandecaveye
Operations Manager Talent & Grow
POM West-Vlaanderen
T 0485 05 66 79