En Avant / Vooruit

Met het project En Avant / Vooruit willen verschillende partnerorganisaties uit Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen werkzoekenden intensief begeleiden naar een job in West-Vlaanderen.

De projectpartners willen de werkzoekenden in de eerste plaats zeer persoonlijk gaan begeleiden op de werkvloer, o.a. door mentors in te schakelen die dezelfde achtergrond hebben als de werkzoekende maar reeds in het bedrijf aan de slag zijn en door opleidingen te ontwikkelen op maat van de werkzoekende. Ten tweede willen de partners ook de psychosociale barrières wegwerken die te maken hebben met het werken over de (taal)grens.

En Avant / Vooruit heeft een specifieke doelgroep voor ogen, namelijk Franse werkzoekenden met een leefloon en Waalse jongeren in beroepsinschakelingstijd. Deze mensen staan iets verder af van de arbeidsmarkt en net die groep willen de partners (her-)introduceren op de arbeidsmarkt via een job in een West-Vlaams bedrijf.

Deze aanpak biedt op termijn een oplossing voor twee problemen. Het pakt de relatief hoge werkloosheidsgraad in Noord-Frankrijk en Wallonië aan en het biedt een antwoord op het nijpend tekort aan arbeidskrachten bij West-Vlaamse bedrijven waar vacatures niet ingevuld geraken.

Verschillende partnerorganisaties slaan de handen in elkaar voor dit grensoverschrijdend project: VDAB en POM West-Vlaanderen voor West-Vlaanderen, Le Forem voor Wallonië en Conseil Départemental du Nord en Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale voor Frankrijk.

En Avant / Vooruit krijgt financiële steun van het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. De totaalkost van het project bedraagt € 1 164 321,02 en wordt voor 50% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie vindt u op de website van het project.

Contact
Liesbeth Huygebaert
liesbeth.huygebaert@pomwvl.be
Projectcoördinator En Avant / Vooruit
POM West-Vlaanderen

Projectpartners