DOEN

Het project DOEN streeft naar een koolstofarme economie door energiestromen uit te wisslen. Om dat te doen, mikken de projectpartners op twee zaken:

 • vraag en aanbod van energie in kaart brengen (biomassa, gas, elektriciteit en warmte)
 • leveranciers en afnemers structureel koppelen

Op die manier worden de volgende stappen richting een circulaire economie gezet.

Meer informatie is te vinden op de website van het project of op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die economische criteria en maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Deze methodologie wordt dan als een openbare dienstverlening aangeboden om meer en betere uitwisselingsprojecten te realiseren.

 • Daarom ontwikkelt DOEN enerzijds een draaiboek en toolbox voor energiemakelaars die er gestructureerd mee aan de slag gaan. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling.
 • De projectpartners willen ook het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren en technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten.
 • Tot slot is er de ambitie de verschillende stakeholders voor de verankering in het (lokale) beleid samen te brengen voor overleg.

De provincie Oost-Vlaanderen is projectverantwoordelijke. De andere partners in het project zijn:

 • POM Antwerpen
 • Kelvin Solutions
 • Stad Gent
 • ODE
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Condugo
 • Provincie Antwerpen
 • BOM Business Development & Foreign Investments
 • Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
 • Provincie Zeeland
 • POM West-Vlaanderen

DOEN maakt deel uit van het Interreg Vlaanderen-Nederland programme en krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Op een totaal budget van € 2.999.800 levert Interreg een bijdrage van € 1.499.900 (50%)

Meer informatie

Elke De Neve
Projectmedewerker Energie
Bedrijventerreinen voor de Toekomst
T +32 59 36 99 36
M +32 479 48 11 96
elke.deneve@pomwvl.be