Directiecomité

In uitvoering van artikel 11 van de statuten werd een directiecomité opgericht bestaande uit 7 leden:

  • Jean de Bethune, voorzitter
  • Piet Vandermersch, ondervoorzitter
  • Simon Bekaert
  • Lies Laridon
  • Wim David
  • Bert Mons
  • Erik Vandeursen