Decom Tools

Eco-innovatieve concepten voor offshore windparken op het einde van hun levensduur.

Decommissioning offshore windparken

De meeste offshore windturbines hebben een levensduur van 20-25 jaar. Voor offshore windparken is er nog maar weinig ervaring met ontmanteling, met als gevolg dat een algemene duurzame aanpak ontbreekt. Het project DecomTools heeft tot doel eco-innovatieve concepten te ontwikkelen voor het ontmantelen van offshore windturbines door nieuwe processen en tools te ontwikkelen op vlak van logistiek, scheepsdesign, veiligheid en up- en recycling, grote uitdagingen zoals haveninfrastructuur aan te pakken, en door transnationale samenwerking de randvoorwaarden voor innovatie en technologie in deze nichesector te scheppen. De bedoeling is innovatieve technologieën te combineren met bestaande en maximaal gebruik te maken van on- en offshore infrastructuur om CO2-emissies te reduceren, decommissioningprocessen te optimaliseren en de expertise van stakeholders te vergroten. 

België is nog steeds een van de pioniers in offshore wind. Ook de decommissioning van de huidige offshore windparken zal er bij ons dus zeer snel aankomen. Er bestaat nog geen beleid, kennis, ervaring of keten omtrent de ontmanteling van offshore windparken in België, noch bij bedrijven, noch bij de verschillende overheden. Dit project biedt hiervoor een eerste aanzet, zowel qua beleidsaanbevelingen als qua ontwikkeling van concepten en tools voor de sector. 

Rol en doelstellingen Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

 • Stakeholder- en marktanalyse, en impact op regionale economische ontwikkeling; 
 • Best practices en procesoptimalisatie, kennisoverdracht, nieuwe tools en processen; 
 • Nieuwe logistieke concepten voor zowel on- als offshorezijde en optimalisatie haveninfrastructuur en havendiensten; 
 • Recyclageconcept voor componenten; 
 • Verspreiding van resultaten, technische verwachtingen, wetenschappelijke en economische verderzetting, compatibiliteit met standaarden, aanbevelingen voor beleid. 

Op die manier kan de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

 • de (West-)Vlaamse bedrijven actief of geïnteresseerd in decommissioning informeren en ondersteunen om hun diensten, producten en processen optimaal vorm te geven en zo mee helpen business opportuniteiten creëren; 
 • de infrastructurele randvoorwaarden voor de ontmanteling en recyclage te identificeren en (helpen) hierin te voorzien; 
 • de haven van Oostende als offshore-haven verder versterken:
 • beleidsaanbevelingen aan relevante overheidsdiensten bieden.

In het kader hiervan worden een aantal workshops en events georganiseerd. Deze worden op deze website en in onze nieuwsbrief gecommuniceerd. U kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

Het project

DecomTools is gestart op 1 augustus 2018 en loopt tot 31 juli 2022. Het budget wordt voor 50% vanuit de EU in het Interreg Noordzeeprogramma gesubsidieerd. Meer informatie vindt u op de project website.

Naast de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy is ook de haven van Oostende partner in dit project in Vlaanderen. De andere partners zijn:

 • Hochschule Emden/Leer (Duitsland)
 • Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (Duitsland)
 • Maritime Cluster Funen 
 • Offshore Energy.dk
 • Haven Oostende
 • Grenaa Havn
 • De Lauwershorst Groep
 • Virol Metaal B.V.
 • Western Norway university of Applied Sciences
 • University of Aberdeen
 • Energy Valley
 • Samsoe Municipality