Data en studie

•    Een kennis- en informatiecentrum uitbouwen met sociaal-, bedrijfs- en ruimtelijk economische informatie over de Provincie West-Vlaanderen.
•    Maatwerk en (beleids)advies leveren aan derden zoals de Provincie, resoc’s en serr’s, gemeenten, bedrijven, sectoren, middenveldorganisaties, particulieren, enz…
•    Data en statistieken weergeven en/of analyseren in periodieke publicaties zoals West-Vlaanderen Ontcijferd, gemeentelijke steekkaarten, datasets op regioniveau en de West-Vlaamse conjunctuurnota.
•    Projecten, studies en analyses co√∂rdineren die  als doel hebben de economie in West-Vlaanderen te versterken.