Data, studie en advies

POM West-Vlaanderen is een kennispartner rond sociaal-, bedrijfs- en ruimtelijk-economische data over de provincie West-Vlaanderen.

In databanken worden de data verzameld, bijgehouden, verwerkt en geanalyseerd. POM West-Vlaanderen levert data en datatools aan voor meerdere doeleinden zoals bijvoorbeeld voor publicaties en studies die de eigen focusdomeinen ondersteunen, voor interne en externe stakeholders …. Daarnaast dienen de data en datatools als ondersteuning van het economische beleid van de lokale en subregionale besturen binnen de West-Vlaanderen.