Conjunctuurnota

De conjunctuurnota brengt een driemaandelijkse analyse van het verloop van de sociaal-economische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen. 

Oudere conjunctuuranalyses kunnen digitaal worden opgevraagd bij onderstaande contactpersonen.

Regionale conjunctuuranalyse

Naar aanleiding van de coronacrisis geven we op regelmatige tijdstippen een extra regionale conjunctuuranalyse om de impact van de coronacrisis te meten

2022

2021

2020