Codesign Aliment

De Franse, Waalse en Vlaamse partners van het project Codesign Aliment willen de innovatiecultuur in de traditionele voedingsindustrie versterken.

http://www.codesign-aliment.eu/

Codesign is het samen met een andere partij een nieuw product of dienst ontwikkelen. Binnen het project Codesign Aliment worden voedingsbedrijven samengezet met andere schakels uit de voedingsketen. Dit kan een consument zijn, of een leverancier, maar ook een logistieke partner of zelf meerdere samen. Op die manier willen de projectpartners nieuwe producten en diensten creëren voor de voedingsindustrie.

Het totale projectbudget van Codesign Aliment bedraagt € 715.000, waarvan de helft gefinancierd wordt binnen het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

CONTACT

Katelijne Vancleemput
katelijne.vancleemput@pomwvl.be
POM West-Vlaanderen