COASTAL

COASTAL is een onderzoeks- en innovatieproject waarbij verschillende stakeholders worden betrokken om praktische opportuniteiten voor bedrijven en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen in de land-zeeïnteractie. Dit gebeurt door lokale en deskundige kennis te combineren in een proces van cocreatie.

Het project is opgezet rond een netwerk van zes complementaire “Multi-Actor Labs” in de EU, die instrumenten en kennis uitwisselen:

  • Belgische kustzone (België)
  • Zuid-west Messinia (Griekenland)
  • Norrström/Baltische Zee (Zweden)
  • Stroomgebied Charente (Frankrijk)
  • Donaumonding/Zwarte Zee (Roemenië)
  • Mar Menor Lagune (Spanje)

De ambitie

Het project is gericht op beleidsaanbevelingen en scenario’s die economische ontwikkeling van de regio in combinatie met een verminderde milieudruk mogelijk maken. Beter inzicht in de wisselwerking tussen de ecologische, sociaaleconomische en bestuurlijke factoren die de duurzame ontwikkeling in kustregio’s in Europa versterken of belemmeren moet leiden tot praktische oplossingen en beleidsaanbevelingen, gericht op de (middel)lange termijn (2020-2050).

De focus voor de Belgische Kustzone ligt onder andere op blue growth en offshore energie, die nieuwe opportuniteiten bieden, bijvoorbeeld voor tewerkstelling en havenontwikkeling,  maar anderzijds uitdagingen biedt wat betreft mariene ruimtelijke planning en meervoudig ruimtegebruik.

In dit project gaan we samen met de partners en alle mogelijke stakeholders, gaande van overheden, over bedrijven tot het middenveld, op zoek naar de verschillende scenario’s om de uitdagingen aan te pakken, en formuleren we op basis daarvan praktische business roadmaps en beleidsaanbevelingen.

Partners

Gezien de focus op blue growth en blue energy, is de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy een van de kernpartners aan Vlaamse zijde in dit project. We hopen hiermee tot duidelijke strategische keuzes en aanbevelingen voor zowel industrie als overheid te komen voor de verdere ontwikkeling van deze sector. 

Andere lokale partners in het project zijn: de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (projectcoördinator), het Havenbedrijf Oostende, Greenbridge NV, de Vlaamse Landmaatschappij, en het Vlaams Instituut voor de Zee. 

Meer info

https://h2020-coastal.eu/

COASTAL wordt ondersteund met middelen van het Horizon 2020 Programma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Gemeenschap onder contractnummer 773782. Het project loopt van 01/05/2018 tot 30/04/2022.