Boosting Human Capital in the 21st Century

Het project Boosting Human Capital in the 21st century (BHC21) onderzoekt hoe innovatieve leermiddelen (serious gaming, virtual en augmented reality, video-instructie,…) kunnen helpen om laaggeschoolden op te leiden. De focus ligt hierbij op technische opleidingen voor de maakindustrie.

Context

Binnen het 2 Zeeën gebied hebben laaggeschoolden het steeds moeilijker om duurzaam werk te vinden. Niet alleen ontbreekt het hen aan de nodige technische kennis en vaardigheden, vaak hebben ze niet de juiste leermotivatie, sociale vaardigheden… om werk te vinden en te behouden. Voor heel wat opleidingscentra en bedrijven is het dan ook een uitdaging om deze doelgroep de nodige kennis en competenties aan te leren. 
 
Doelstelling

BHC21 wil in cocreatie met deze laaggeschoolden en bedrijven inspelen op deze uitdagingen. De partners zullen experimenteren met nieuwe manieren om laaggeschoolden te rekruteren en motiveren voor een opleiding/job in de industrie. Het project gaat ook na hoe innovatieve leermiddelen het best kunnen worden geïntegreerd in de technische opleidingen om deze zo toegankelijker te maken. Waar in Vlaanderen de nadruk ligt op opleidingen in de voedingsindustrie, richten de partners uit Frankrijk (regio Hauts-de-France) en Groot Brittannië (Kent County) zich op de sector van metaal en machinebouw.
 
Output

Het resultaat van het project is een generiek trainingsmodel dat de nieuw ontwikkelde motivatietechnieken en innovatieve leermiddelen integreert. Dit model wordt door de partners getest en gevalideerd in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een beslissingsboom zullen bedrijven en opleidingscentra innovatieve leermiddelen op maat kunnen selecteren en integreren in hun eigen opleiding.

Het project wil ook een nieuw competentieprofiel en ‘train the trainer’- programma ontwikkelen voor de instructeurs/mentoren die aan de slag zullen gaan met het generieke trainingsmodel.

Contact

Diana Faifer
Projectverantwoordelijke BHC21
Tel: 0032/50 140 143
GSM: 0032/474.083.528
diana.faifer@pomwvl.be

https://www.interreg2seas.eu/nl/BHC21

Projectpartners

Boosting Human Capital in de 21st Century loopt van april 2019 tot juli 2022. Het totale budget voor het project bedraagt € 3,760,208.00 waarvan € 2,256,124.00 wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de Provincie West-Vlaanderen levert een financiële bijdrage aan het project.

Geassocieerde partners