BISEPS

BISEPS is een acroniem voor Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS. Dit project heeft als algemene doelstelling om de productie van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen te vergroten.

Het project wil de productie van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen vergroten door energetische synergiën tussen bedrijven te creëren en (gezamenlijke) investeringen in middelgrote technologieën (o.a. windmolens, zonnepanelen, wkk, smart grids) te faciliteren. Het BISEPS project krijgt steun van het Europese samenwerkingsprogramma Interreg 2 Zeeën, onder prioriteit 2 ‘low carbon technologies’. 

Uiteindelijk zullen tien business cases op bedrijventerreinen in de projectregio geïdentificeerd en voorbereid worden. Om de optimale low-carbon oplossingen op niveau van het bedrijventerrein te bepalen, zal een BISEPS-model ontwikkeld worden.

BISEPS loopt van 1 mei 2016 tot 30 april 2020. Alle informatie over het project is terug te vinden op www.biseps.eu.  

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en gecofinancierd door de Provincie West-Vlaanderen.