Avenirs

Ambachtelijk Meesterschap, een (stimu)lans voor slimme en gezonde voeding.

Als de ambachtelijke bakker/patisserie de favoriete handelszaak in de buurt van de consument blijft, zal hij moeten opboksen tegen de grote ketens.

Zowel in Frankrijk als in België zien zelfstandige ambachtslieden hun marktaandeel onder de 50% zakken. Om hun positie te behouden en te versterken hebben ze geen andere keuze dan te innoveren om in te spelen op de verwachtingen van de consument die steeds veeleisender wordt en gezonde kwaliteitsproducten verlangt.

De doelstelling van het AVENIRS-project is om ambachtelijke bakkers/patissiers in Frankrijk en Vlaanderen te begeleiden bij deze innovaties met producten met een gezondheidsvoordeel. Daarom wordt voorgesteld om een Frans-Belgisch partnerschap aan te gaan dat alle structuren combineert met de vereiste middelen en competenties voor het ontwikkelen en op de markt brengen van een gamma innovatieve, ambachtelijke bakkerij- en patisserieproducten met een gezondheidsvoordeel.

Projectpartners

Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France (CRMA) (projectleider), Syntra West vzw, POM West-Vlaanderen en UNILASALLE.

Het totale projectbudget van Avenirs bedraagt € 1.046.038 waarvan de helft gefinancierd wordt via het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.