ALPO


ALPO wil nieuwe methodes ontwikkelen om biogebaseerde polymeren te creëren die afkomstig zijn van microalgen. De partners van ALPO bieden hun expertise aan:

  • door bestaande industriële procedures te volgen;
  • door bestaande productielijnen te verbeteren (opleidingen voor het personeel en industriële studies).

Website: www.alpo-interreg.eu

POM West-Vlaanderen is een geassocieerde partner in het ALPO-project. Contactpersoon: Eline Persyn.

De Europese industrie schakelt steeds meer over op hernieuwbare grondstoffen. Deze trend is ook merkbaar in de kunststofsector en dan voornamelijk in het gebied van verpakkingen en textiel. Ondanks dit grote potentieel voor de industrie, is het marktaandeel toch nog steeds beperkt.

Om deze implementatie te versnellen is het noodzakelijk om technologieën te ontwikkelen met een lage milieu-impact en die voor hun feedstock niet in competitie gaan met de voedingsketen. ALPO zal zich richten op onderzoek en implementatie van duurzame productieprocessen voor de productie van biogebaseerde kunststoffen uit micro-algen.

Specifiek zal het project werken rond intensivering van cultivatie van microalgen maar ook op ontwikkeling en intensivering van eenheidsoperaties voor fermentatie en fractionatie van twee soorten microalgen. De biomassa, rijk aan vetten en koolhydraten zal omgezet worden in hoogwaardige plastics zoals PET type polyesters (bvb uit levulinezuren) en functionele coatings. Deze ontwikkelingen kunnen een belangrijke troef worden voor de belangrijke industrie in het grensgebied zoals de automotive, de biomedische en de textielsector. 

Behalve interactie met industrie richt het ALPO project zich ook op een verbeterende samenwerking tussen de betrokken universiteiten en onderzoeksinstellingen. Zo zullen de doctoraten uitgevoerd worden onder begeleiding van verschillende promotoren uit de verschillende instituten. Bovendien beoogt het project een verbeterde kennis van de tweetaligheid, gezien alle communicatie zowel in Frans als in het Nederlands zal gebeuren.

Dit zijn de objectieven van ALPO:

  1. Het ontwikkelen van een economisch en ecologisch duurzaam productieproces voor de conversie van micro algen tot hoogwaardige polymeren
  2. De grensoverschrijdende en multidisciplinaire samenwerking bevorderen tussen de verschillende onderzoeksinstellingen
  3. De resultaten communiceren en implementeren in de lokale kunststof (gebruikende) industrie

De gespecialiseerde onderzoekers van het ALPO-team bieden studies, begeleidingen en opleidingen aan industriëlen. Er kunnen samenwerkingsakkoorden worden opgemaakt wanneer de onderzoekers gevraagd wordt om specifieke prestaties te verstrekken, of in het kader van andere onderzoeksprojecten op lange termijn.

Doelgroep: De sectoren (technisch, medisch) textiel, bekleding, kunststoffenverwerking, biomedische sector (prothesen), verpakking, bouw (oliën, verven) en vervoer (mechanische stukken). 

Projectpartners