Academie voor de Toekomst

Sociale innovatie

In de Fabrieken voor de Toekomst werken overheid, kennisinstellingen en ondernemingen nauw samen om innovaties bij bedrijven te faciliteren en te stimuleren. Om innovaties te realiseren, moet ook het personeel in deze bedrijven gemotiveerd en gekwalificeerd zijn. De roep van de industrie naar voldoende èn technisch geschoolde arbeidskrachten, is meteen de grootste uitdaging voor de Academie voor de Toekomst, de sociale pijler van de Fabrieken.

Met de Academie voor de Toekomst wil de POM West-Vlaanderen ondernemers ondersteunen in hun zoektocht naar en het behouden van competente en gemotiveerde medewerkers.

De Academie zet in op:

  • De instroom van nieuwe werknemers naar technische vacatures in de industriële sectoren
  • Een toekomstgericht opleidingsaanbod voor werknemers en ondernemingen
  • Sociale innovatie in ondernemingen stimuleren en ondersteunen

De POM West-Vlaanderen trekt samen met Syntra West de Academie voor de Toekomst. De VDAB, het volwassenenonderwijs, de sectorfondsen en sectorale kenniscentra zoals Flanders’ FOOD, Sirris of Centexbel zijn belangrijke partners.

Meer info: www.academievoordetoekomst.be