AB Réfugiés - Emploi

Het project AB Réfugiés – Emploi wil vluchtelingen sneller en beter laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.

De vluchtelingen worden in hun zoektocht naar een job intensief begeleid, met onder andere een aangepaste vorm van werkplekleren, in maatwerkbedrijven, en taallessen om een (technische) woordenschat in het Nederlands en/of Frans aan te leren.

Met een beeldwoordenboek – in de vorm van een app – willen de partners de communicatie op de werkvloer verbeteren.

Door best practices uit te wisselen, willen de 11 Franse, Waalse en Vlaamse partners komen tot nieuwe methodieken en instrumenten om de competenties van vluchtelingen in kaart te brengen.

Ten slotte wordt er ook juridisch nagegaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor Franse en Belgische vluchtelingen om als grensarbeider aan de slag te gaan.

Meer informatie over het project is te vinden op www.ab-refugies.eu.

EFRO-financiering: € 936.887 - Totale kost: € 1.873.773

Contact

Ingrid Tahon
ingrid.tahon@pomwvl.be
Projectcoördinator AB Réfugiés - Emploi
POM West-Vlaanderen

Projectpartners